II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

O historii reformacji

Lekcja w terenie

W poniedziałek 7 listopada uczniowie rozszerzenia z historii wysłuchali wykładu na temat historii reformacji. Spotkanie odbyło się w zielonogórskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz