II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Międzyszkolna gra negocjacyjna

Debata

1 czerwca 2023 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej  w Zielonej Górze przy współorganizacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warszawy https://www.facebook.com/PFDiM oraz Europe Direct Zielona Góra https://www.facebook.com/EDZielonaGora , od godz. 09.00 do godz.13.00 odbywała się gra negocjacyjna “Etyczna moda”, którą poprowadził Pan Leszek Jarosz, który pracuje w sekretariacie Rady Unii Europejskiej w Brukseli oraz jest wykładowcą w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.facebook.com/INPAUZ . W wydarzeniu wzięło udział 27 zespołów jedno lub dwuosobowych, którzy wcielili się w role ministrów 27 państw UE. Każdy z ministrów miał za zadanie wynegocjować korzystne dla swojego kraju rozwiązania i decyzje. Było bardzo emocjonująco i twórczo zarazem!

Zdjęcia ze strony https://www.facebook.com/INPAUZ

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz