II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca – Katarzyna Poryszko
Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Borowska
Sekretarz – Magdalena Walkowiak
Członkowie – Paulina Gałka, Marta Bartsch-Rosińska, Grzegorz Plizga, Mieczysław Birkenfeld
Skarbnik – Magdalena Janicka (sekretarz szkoły)

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – Małgorzata Plizga
Członkowie – Anna Tarka, Monika Marciniak

W roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 40 zł, a w przypadku gdy w Zespole Szkół Ekologicznych uczy się dwójka lub więcej rodzeństwa – 50 zł za wszystkie dzieci.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 67 1020 5402 0000 0102 0021 3272
W tytule wpłaty prosimy podawać: imię i nazwisko dziecka/klasa/czego dotyczy wpłata: np. składka, ubezpieczenie

Poczta elektroniczna Rady Rodziców: rodziceekolog@gmail.com

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz