II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Na warsztatach Wydziału Mechanicznego UZ

Praktycznie:)

Dnia 27 kwietnia 2023r. klasy: 2PC i 3PD pod opieką pp. Jagny Krengowskiej i Grażyny Murawskiej uczestniczyły w zajęciach na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszą część zajęć wypełniły ćwiczenia laboratoryjne w małych grupach pod kierunkiem pracowników naukowych uczelni.
Uczestniczyliśmy w zajęciach:
 elektrorafinacji miedzi, czyli otrzymywania czystej miedzi metodą elektrolizy
 identyfikacji kationów, czyli rozpoznawania jonów metali metodami analitycznymi
 od modelu do wydruku 3D
 dlaczego szybowiec lata?
Zajęcia praktyczne trwały 1,5h. Następnie po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy wykładu o KGHM Centrum Analityki „ Z myślą o innowacyjnym rozwoju”. Jedną z kluczowych kompetencji KGHM jest projektowanie i tworzenie tzw. cyfrowych bliźniaków. Sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe pozwalają na automatyczną optymalizację pracy urządzeń w czasie rzeczywistym przy zadawaniu im konkretnych celów do osiągnięcia. Z kolei tzw. konserwacja predykcyjna polega na zbieraniu danych pochodzących z maszyn wykorzystujących technologię internetu – korzyści z tego płynące to np. zmniejszenie liczby awarii. Prowadzący umożliwili nam przećwiczenie fragmentu ciągu technologicznego za pomocą techniki VR, a dokładniej realizowaliśmy wirtualny scenariusz z zakresu przepalania i zatykania otworu spustowego miedzi.
Na koniec pracownicy uczelni zajmujący się wymianą międzynarodową studentów opowiedzieli nam o programie Erasmus, który umożliwia kontynuację kierunku studiów na wybranej uczelni na świecie.
Podobały nam się zwłaszcza zajęcia praktyczne, podczas których samodzielnie wykonywaliśmy ćwiczenia. Niedługo będziemy decydowali o kierunkach własnych studiów i na pewno warto zapoznać się z ofertą lokalnej uczelni.
Inez Osos kl.3PD

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz