II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 684542301

sekretariat@ek.edu.pl
www.lo2.ek.edu.pl
https://www.facebook.com/lo2zielonagora/

1A – HUMANISTYCZNA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: język polski (z całym oddziałem) i do wyboru: historia lub biologia lub matematyka.

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i społeczną. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, lub hiszpańskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczniowie klasy humanistycznej wykorzystają zdobyte umiejętności na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistycznej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistycznej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistycznej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: język polski (z całym oddziałem) i do wyboru: historia, biologia lub matematyka.

 1B – AKADEMICKA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografia (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka lub biologia lub historia.

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi i ścisłymi. Profil klasy cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Absolwenci klasy akademickiej najchętniej podejmują studia na kierunkach technicznych, społecznych i ekonomicznych, są to m.in.: logistyka, turystyka, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach o szerokim spektrum zainteresowań.

Uczniowie nabywają kompetencji: komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia i praca zawodowa dla absolwentów klasy akademickiej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie akademickiej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: geografia  (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka, biologia lub historia.

1C – AKADEMICKA – INTEGRACYJNA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografia (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka lub biologia lub historia.

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi i ścisłymi. Profil klasy cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Absolwenci klasy akademickiej najchętniej podejmują studia na kierunkach technicznych, społecznych i ekonomicznych, są to m.in.: logistyka, turystyka, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach o szerokim spektrum zainteresowań.

Uczniowie nabywają kompetencji: komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia i praca zawodowa dla absolwentów klasy akademickiej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie akademickiej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: geografia  (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka, biologia lub historia.                    

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz