II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Pierwszoklasiści debatują

Debata oksfordzka

Dnia 16 listopada uczniowie klasy 1PD, w ramach zajęć z języka polskiego, uczestniczyli w debacie oksfordzkiej. Tym razem pierwszoklasiści zastanawiali się, czy współcześnie liczą się tylko wartości materialne. Uczestnicy odwoływali się do argumentów z literatury, życia politycznego, własnych doświadczeń i szkolnej rzeczywistości. Najlepszymi oratorkami okazały się Aleksandra Mucha i Iga Orzechowska-Jędrych.
Debata oksfordzka jest sformalizowaną formą dyskusji pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. Mówcy, pod przewodnictwem marszałka, dyskutują nad postawioną tezą. Po prawej stronie marszałka siedzą obrońcy tezy, po lewej – jej przeciwnicy. Rozmowa odbywa się bez wzajemnego obrażania się. Na końcu jury wybiera najlepszego mówcę.
Debaty oksfordzkie pokazują, że każdy problem można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Takie spotkania uczą pewności siebie, skutecznej komunikacji interpersonalnej, umiejętności budowania logicznej argumentacji i przygotowują do…… matury ustnej z języka polskiego.

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz