II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Podsumowanie akcji „Generator dla Ukrainy”.

Wszystkim DZIĘKUJEMY!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W ramach szkolnej akcji charytatywnej „Generator dla Ukrainy”, dzięki Państwa hojności
oraz zaangażowaniu wolontariuszy z naszej szkoły, udało się nam zebrać kwotę 2.809,00 zł.

Cała kwota została przelana na konto Caritas Polska Bank:
PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem „Generator dla Ukrainy od wolontariatu Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze”. (https://caritas.pl/ukraina/)
Zgodnie z protokołem podsumowującym akcję zebraliśmy łączną kwotę 2.809,00 zł (2.749,08 zł + 13,11 Euro), w tym:
– wpłaty na konto Rady Rodziców: 1.475,00 zł
– akcja szkolnego wolontariatu w dniu 21 lutego 2023 r.: 729,00 zł
– kiermasz przedświąteczny kl. 1 PD oraz wrzutka do puszek: 605,00 zł (545,08 zł + 13,11 Euro).

Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym dziękujemy i przesyłamy pozdrowienia świąteczne.

Nauczyciele i opiekunowie 
Szkolnego Koła Wolontariatu 
Zespołu Szkół Ekologicznych
im. Unii Europejskiej
w Zielonej Górze

Dyrektor Szkoły

Mariusz Szpakowicz

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz