II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy

Sport to zdrowie:)

“POLSKO-NIEMIECKI PIĘCIOBÓJ MŁODZIEŻOWY” odbywał się w dniach 15-17.05.2023 r. w Drzonkowie, Cigacicach i w Zatoniu. W projekcie uczestniczyła polska i niemiecka młodzież z LO II i z Humboldt-Gymnasium z Cottbus wraz z opiekunami. Celem projektu było umacnianie kontaktów sąsiedzkich po obu stronach granicy, podtrzymywanie współpracy w zakresie sportu, kultury oraz integracji społecznej, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego, wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja turystyki rowerowej.
W ramach 3 dniowego projektu miała miejsce:
– sportowa rywalizacja w polsko-niemieckich grupach tenis stołowy, strzelectwo, biegi z przeszkodami, pływanie, wyścig rowerowy
– przejazd bryczką, ognisko z kiełbaskami
– wyjazd rowerami z Drzonkowa w kierunku Cigacic – rejs galarami rzekami Odrą i Obrzycą wzdłuż winnic w Górzykowie
– wyjazd rowerami do Parku Książęcego w Zatoniu. Zwiedzanie ruin zamku i okolic.
– spacer po Parku Krajobrazowym, Zwiedzanie Altany Różanej w ogrodach pałacu, quiz wiedzy z zakresu Unii Europejskiej.

Koordynator projektu: mgr Joanna Szurowska
Opiekun grupy: mgr Lidia Kutnik

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz