II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

Uwaga- KONKURS!

Światowy Tydzień Kosmiczny to deklarowane przez ONZ obchody kosmosu,które odbywają się corocznie od 4 do 10 października. W tym roku tematem przewodnimjest „Przestrzeń kosmiczna i przedsiębiorczość”. Stowarzyszenie Światowego Tygodnia Kosmicznego chce podkreślić rosnące znaczenie komercyjnego przemysłu kosmicznego, oraz coraz większe możliwości przedsiębiorczości kosmicznej. Nasza szkoła kolejny raz przyłączy się do akcji. W ramach lekcji fizyki odbędą się quizy astronomiczne. Zapraszamy również uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej i II Liceum Ogólnokształcącego do udziału w następujących konkursach:

1. Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej:
Wykonaj plakat (technika dowolna, format A4) przedstawiający dowolnego sztucznego satelitę ziemskiego. Na plakacie muszą znajdować się następujące informacje:
• nazwa satelity,
• wymiary satelity,
• rok umieszczenia na orbicie,
• w jakim celu umieszczono satelitę na orbicie.
2. Konkurs dla uczniów liceum:
Wykonaj z dowolnych materiałów model satelity ADM–Aeolus lub Hylas1.
Wymiary modelu nie mogą być mniejsze niż 35cm/20cm/20cm. Do pracy dołącz opis satelity zawierający następujące informacje:
• wymiary satelity,
• rok umieszczenia na orbicie,
• w jakim celu umieszczono satelitę na orbicie.
Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie lub w parach.
Prace należy dostarczyć do 5 października do pań:
Elwiry Sawickiej ( uczniowie szkoły podstawowej )
Jagny Krengowskiej ( uczniowie liceum )

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz