II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Z biotechnologią za pan brat!

Warsztaty biologiczne

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne należy od kilku lat do grona szkół partnerskich Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca oparta jest na wspomaganiu edukacyjnym szkół w formie cyklicznie odbywających się zajęć w ramach przygotowywanej przez pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biologicznych oferty. W dniu dzisiejszym w ramach tej współpracy w naszej szkole odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu. Panie dr Dżamila Bogusławska, dr Renata Grochowalska i mgr Ewelina Czarnecka z Katedry Biotechnologii INB poprowadziły zajęcia w ramach oferty dotyczącej zagadnień wymaganych na egzaminie maturalnym. Tematem przewodnim były techniki elektroforetyczne służące analizie cząstek biologicznych, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Uczniowie przeprowadzili rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA w żelu agarozowym. Każdy mógł samodzielnie przygotować własną próbę badawczą, nanieść ją na żel, a po zakończeniu rozdziału sprawdzić czy DNA widoczne jest w żelu. Była to też okazja, aby zapoznać się z ofertą kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, a także profilem badań naukowych jakie są realizowanych z udziałem studentów.

https://m.facebook.com/100063787923470/

 

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz